Aspire Triton Mini Triton .
Aspire, .
.
, ( 99 ), .

:
86*20

Pyrex
2,0

Triton Mini ( Nautilus Nautilus )
0.15ohm (NI200)
1.2ohm (Kanthal coil) (15-20W)
1.8ohm (Clapton coil)

:
1 * Aspire Triton Mini Tank
1 * 1.2ohm (Kanthal coil) (15-20W)
1 *
1 *
1 *